0331-4428613
info@bestquranteachers.com

For Males

Best Quran Teachers > For Males

Courses For Male

MADNI QAIDA COURSE

Madni Qaida Course

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

FAIZAN-E-HAJJ COURSE

Period: (15Days)

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Faizan-e-Umra Course

Period: (30 days)

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Taharat Course  (63 Days)

Period: 63Days

Duration: 30Minutes

Language: Urdu & English

Faizan-e-Namaz Course

Period: 60Days

Duration: 30Minutes

Language: Urdu & English

Hifz-e-Quran Course

Hifz-e-Quran Course

Duration: 60Minutes

Language: Urdu & English

Nazira Quran Course

Nazira Quran Course

Duration: 30Minutes

Language: Urdu & English

Faizan-e-Farz Ulom Course

Period: (90 Days)

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Faizan E Bahar-e-Shariat Course

Period: 12 month

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Imamat Course (Leading Salah Course)

Period: 5 months

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Islamic Beliefs and Jurisprudence Course

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Tajheez u Takfeen Course

Period: 25 Days

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Imamat Course

Period: 92Days

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Sunnah Nikah (Marriage)

Period: 30 Days

Duration: 30Minutes

Language: Urdu

Alim Course (Islamic Theology Course)

Period:  4 years

Duration: 1 hour

Language: Urdu

Qurbani Ky Ihkam

Period: 19 Days

Duration: 30Minutes

Language: Urdu